Doctorats industrials

Novetat en transferència de coneixement i col·laboracions universitat-empresa: Els Doctorats Industrials. L’any passat es va fer una petita prova pilot i enguany s’ha obert convocatòria oficial d’una nova via de col·laboració i transferència de coneixement entre la universitat i l’empresa, els doctorats industrials.

Tot i que s’ofereixen en dues modalitats (en funció del finançament), la modalitat més interessant es resumeix en: la universitat i l’empresa presenten un projecte (això es va fer al Juliol). El projecte s’accepta i l’AGAUR el publica. Els estudiants s’hi presenten i la universitat i l’empresa creen una comissió que en fa l’elecció. Aleshores, es presenta la sol·licitud. Si se’t concedeix, l’empresa contracta l’estudiant (amb uns sous mínims establerts) i la Generalitat cobreix el cost d’empresa (en concepte de formació per part de l’empresa), les despeses de matrícula, les despeses de la universitat (tutoria) i ofereix una borsa de viatge anual.

Resultat (si tot va bé). L’empresa contracta una persona per desenvolupar un projecte d’R+D, el projecte té el suport explícit de la universitat (l’alumne és estudiant de doctorat seu i hi té un director de tesi), hi ha uns diners disponibles per borsa de viatge i es transfereix tecnologia i know-how de la universitat a l’empresa. A més a més, el doctorand rep formació sobre gestió de la recerca, networking, comunicació i emprenedoria.

Un projecte molt, molt engrescador, que pretén donar sortida al gran coneixement que acumulen les nostres universitats i que formarà doctors amb un alt potencial empresarial. El model s’inspira sobretot en Dinamarca, on ja fa més de trenta anys que funciona.

Enohrabona per la iniciativa! (i creuem els dits perquè se’ns concedeixi al consorci Mind the Byte-Universitat de Vic).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>