Primer AWS Summit Barcelona

Ahir vaig anar a l’AWS Summit Barcelona, un dels principals events/trobades que organitza l’empresa d’infraestructura cloud Amazon Web Services (AWS), de la que Mind the Byte n’és partner.

El “congrés”, amb més de 700 assistens, és un punt de trobada de la tecnologia cloud que proveeix AWS: es fan xerrades sobre diferents serveis, casos i sessions pràctiques, exemples, networking,… Ve a ser com una jornada per posar-te al dia sobre tendències i novetats al núvol d’AWS.

De la sessió en destacaria els avantatges del cloud (potser en algun punt massa reiterats), elasticitat, adaptabilitat i reducció de costos. Va quedar palès que el cloud pot ser aplicable a molts sectors, a la recerca, banca, start-ups d’internet diverses, jocs,… i que sovint (i cada vegada més) hi ha projectes que només es poden fer gràcies a la tecnologia cloud. No cal que ens centrem en la infraestructura, evitem fer grans inversions en maquinari i centrem-nos en la nostra feina.

Ahir va ser la primera vegada que anava a un Summit i em va agradar. També he de dir que va ser la primera vegada que es feia un acte d’aquestes característiques a casa nostra, i… cap mitjà se’n va fer ressò.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>