Aproximació de la càrrega al llarg d’una reacció

Aquests dies estic jugant a fer dinàmiques moleculars, té el seu què, a més a més, em permet seguir amb més detall com evoluciona una reacció tenint en compte el seu entorn. Una cosa que m’interessa saber, entre d’altres coses, és l’evolució de la càrrega de diferents àtoms al llarg de la reacció, partint de la base que només conec la càrrega inicial i la final.

Per fer aquesta aproximació (evolució de la càrrega) així com d’altres aproximacions de paràmetres que varien al llarg de la reacció, introdueixo el factor “lambda” (λ). Lambda va variant al llarg de la reacció, comença per un valor de zero (reactius) i va fins a 1 (productes). Així doncs, quan tenim un λ=0 estem a reactius, λ0.5, podem dir que és un punt intermedi de la reacció (no té per que ser l’estat de trancisió) i, amb λ=1 som a productes. Així doncs, la variació d’una propietat, per exemple, la càrrega (q) al llarg d¡una reacció es pot explicar com a:


q=qi(1-λ)+qiiλ

On qi és la càrrega inicial, qii la càrrega final i q la càrrega del moment. Si som a reactius, tenim que λ=0, per tant, qiiλ=0 i, per tant, q=qi(1-λ), que, com que λ és zero, queda com a q=qi(1-0) i, finalment, q=qi. Podeu fer la mateixa extrapolació per a λ=1. Així doncs, l’equació ens permet saber l’estat d’una propietat determinada en un moment concret de la reacció. En el meu cas, m’interessa saber la càrrega.

Per a fer un càlcul ràpid, es pot programar un script que no té massa complicació (aquí en teniu un exemple en php). Simplement cal modificar el codi per dir-li quina és la càrrega inicial, la final i a córrer!

2 thoughts on “Aproximació de la càrrega al llarg d’una reacció

  1. Pingback: carrega

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>