Jabref, endreça lliurement la bibliografia

jabrefJabref és un programa gràfic, de codi obert, per gestionar bibliografia. Però no només això, sinó que el que per a mi el fa especial (a banda que és programari lliure), és que desa la informació directament en firtxers bibtex, cosa que el fa molt interessant.

Bibtex és el format de fitxer que fa servir LaTeX per a la bibliografia. El fet de tenir un programa gràfic que treballi directament amb aquest format (Jabref fa servir com a base de dades el mateix bibtex) facilita molt les tasques tant d’escriure articles/treballs com d’importar bibliografies. És a dir, vas manipulant la base de dades amb el programa gràfic (desenganyem-nos, és el més còmode), i en qualsevol moment pots lincar el fitxer en un document LaTeX i llestos! sense haver d’importar coses, manipular a mà,… res.

Però la cosa no es queda aquí. A banda de l’aplicació bàsica de manipular una base de dades bibtex, Jabref té moltes més funcionalitats que simplifiquen encara més la feina. Pel que fa a la manipulació estricta de la base de dades, té funcions de cerca, filtrat, enllaç amb PDF (és automàtic si el nom del fitxer és el mateix que l’etiqueta bibtex de l’entrada), avisa de duplicats,… I, a banda, permet descarregar referències directament de bases de dades públiques (com el MedLine, on hi fa la cerca directament) i importar fitxers de bibliografia d’altres bases de dades (com la Web of Knowledge) i diverses revistes.

Per acabar, és un programa multiplataforma. Què vol dir? funciona en tots els sistemes operatius. Està escrit en java i simplement cal tenir el java instal·lat per a fer-lo anar:

java -jar jabref-versió.jar

I, llestos!

2 thoughts on “Jabref, endreça lliurement la bibliografia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>