Article: Towards Configurationally Stable [4]Helicenes: Enantioselective Synthesis of 12-Substituted 7,8-Dihydro[4]helicene Quinones

El títol és molt enrabassat. A mode de resum puc dir que parla de la síntesi enantioselectiva d’unes molècules, que tenen un determinat nombre d’anells, anomenades helicens. L’article té una gran part experimental i una petita part teòrica que aporta una mica de llum a la part experimental. Sortirà publicat en el número del 7 de gener de la revista Chemistry – A European journal.

Per què en parlo? doncs per què, encara que hi hagi molts autors i el tema no tingui res a veure amb la meva tesi, és el primer article on apareix el meu nom. L’article és una col·laboració amb un grup d’orgànics (sense cap menyspreu, quan dic orgànics, em refereixo a gent experimental que treballa en química orgànica) de Madrid, la cap dels quals, es va trobar un dels meus directors de tesi en un congrés ara fa més de quatre anys, la conseqüència de la trobada van ser uns càlculs que han acabat formant part de l’article.

Del resum:

The synthesis of enantiopure C-12 methoxy- or alkyl-substituted 5,7,8,12b-tetrahydro[4]helicene quinones 16 and 17 and the 7,8-dihydroaromatic analogues 4 and 5 has been achieved from (SS)-2-(p-tolylsulfinyl)-1,4-benzoquinone. In the first series, with a structure containing both central and helical chiralities, the R absolute configuration of the stereogenic carbon atom was defined after the asymmetric cycloaddition step, whereas the P or M helicity was shown to be dependent on the nature of the C-12 substituent. The size of this group was also defining the configurational stability of the final (P)-7,8-dihydro[4]helicene quinones 4 and 5. The interconversion barriers between the P and M helimers in the latter, computed with a DFT B3LYP method, matched well with the experimentally observed stability. Our study provided evidence that, in addition to steric effects, a small but significant role of electronic effects is governing the configurational stability of such helical quinones.

One thought on “Article: Towards Configurationally Stable [4]Helicenes: Enantioselective Synthesis of 12-Substituted 7,8-Dihydro[4]helicene Quinones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>